Controleer het leefklimaat in uw school met in-beheer

“Jammer dat we het er nog steeds over hebben”

Dit was de kop in het Algemeen Dagblad van 1 juli, boven een artikel over de problemen binnen scholen om alle klaslokalen aan genoeg frisse lucht te helpen. Met het najaar—en een opleving van Corona—in aantocht, maakt de overheid aanstalten om echt op álle scholen de ventilatie op orde te hebben.
Het leefklimaat in scholen is tenslotte belangrijk voor onze kinderen. Met corona in het achterhoofd stelt de overheid nieuwe en strengere eisen aan CO2-niveaus en ventilatie. Simpelweg alle ramen openzetten kan niet, omdat energiekosten en ook duurzaamheid (aan te tonen via objectieve meetgegevens) steeds belangrijker wordt.
Niet alle scholen krijgen hun ventilatie op orde. Oplossingen als een compleet nieuw ventilatiesysteem zijn duur, en de overheid betaalt niet álles. Bovendien hebben installateurs nauwelijks tot geen tijd. De inzet van losse CO2-meters in elke klas blijkt ook een minder effectieve oplossing, omdat het managen hiervan inefficiënt is.

Met in-beheer maakt u een vliegende start, niet alleen met het beheer van het leefklimaat op school, maar u neemt ook de eerste stappen naar slimmer, efficiënter en duurzamer management van uw vastgoed.

“De frisse school”

De in-beheer leefklimaat-app maakt een school mogelijk met frisse lucht, zonder frisse lokalen.
De waarde van ons systeem zit hem in de opzet: in plaats van losse CO2-meters in alle lokalen, plakken wij multisensoren op de muren. Deze sensoren meten:

 • Temperatuur
 • CO2
 • Beweging
 • Luchtvochtigheid
 • Lichtintensiteit
in-beheer sensor in klaslokaal
in-beheer sensor in klaslokaal

De meetgegevens van deze sensoren worden niet alleen gebruikt voor directe CO2-waarschuwingen aan docenten, maar ook opgeslagen in een database. Met de opgeslagen gegevens kunt u:

 • Inzicht krijgen in het klimaat op de hele school
 • Veranderingen in de tijd plotten
 • Rapportages aan de overheid (vergunningen, etc.) maken in één klik
 • Heel gerichte beslissingen nemen over innovaties op gebied van duurzaamheid
 • En nog veel meer!

En wat zo mooi is: dit systeem kost een fractie van de prijs van nieuwe installaties, gebouwbeheerssystemen of additionele personele ondersteuning. Ook zijn er op onze oplossingen diverse subsidies van toepassing.

Hoe werkt het?

 • Op basis van de inrichting van uw pand plaatsen wij sensoren in lokalen en naar wens ook in overige (vergader)ruimten. Dit is een kwestie van de plaats goed bepalen en dan simpelweg op de muur plakken. Geen kabels, geen stroomdraden.
 • De meetgegevens worden draadloos naar een centrale database gestuurd.
 • Hier worden de gegevens gelogd en gevalideerd.
 • Daarna worden de gegevens direct teruggestuurd, naar bijvoorbeeld de mobiele telefoon van de docent (tbv CO2-waarschuwingen) en/of naar een PC van de gebouwbeheerder.
 • De data worden prachtig gevisualiseerd op 2D-plattegronden of en 3D-model van de school. Hierdoor ontstaat helder overzicht van het leefklimaat per lokaal/ruimte waar een sensor is opgehangen. Middels kleuren (groen is goed, geel/oranje is actie ondernemen en rood is ontruimen!) wordt direct duidelijk op welke plaatsen er een verandering plaatsvindt en welke actie moet worden ondernomen. Daarnaast kunt u altijd rapporteren / aantonen dat u compliant bent aan wet- en regelgeving.

De 7 voordelen van in-beheer

 • in-beheer kost een fractie van een nieuw ventilatiesysteem of gebouwbeheerssysteem—en er zijn verschillende overheidssubsidies beschikbaar voor deze oplossing
 • wanneer in-beheer goed is geïmplementeerd levert dit een besparing van circa 10 procent op facilitaire (onderhouds-)kosten
 • u heeft één systeem dat alle huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat- en gebouwbeheer aan kan
 • in-beheer is gemakkelijk schaalbaar, zowel in grootte (de hoeveelheid sensoren) als in mogelijkheden (nieuwe parameters, andere visualisaties, koppelingen aan partner-applicaties). U kunt dus klein beginnen en doorgroeien naar een uitgebalanceerd, smart gebouw
 • de in-beheer systeemcomponenten werken draadloos op hun eigen netwerk: geen beveiligingsrisico’s voor uw IT-netwerk
 • installatie is simpel: er hoeft geen kabel te worden getrokken en een paar stopcontacten zijn voldoende
 • meetwaarden worden veilig opgeslagen en gevalideerd voor compliance- en andere rapportages

Wat weet u van uw gebouw?

Genoeg? Te veel? Nog lang niet genoeg? Complete digitale vastgoeddossiers met alle informatie over gebouwen bestaan natuurlijk al. En de systemen in uw gebouw laten zich inmiddels ook steeds beter uitlezen. Maar is dit tegenwoordig nog afdoende?

Klimaatbeheersing als voorbeeld

Laten we klimaatbeheersing als voorbeeld nemen. Een actueel onderwerp, met de toenemende maatschappelijke zorg over verspreiding van covid-19 en duurzaamheid. In nieuwbouwprojecten worden volledig automatische ventilatiesystemen geïnstalleerd, maar in 90% van de bestaande utiliteitsbouw worden de klimaatinstallaties gestuurd op basis van min of meer statische referentiewaarden. Deze systemen werken dus niet op basis van actueel gemeten waarden zoals CO2 en bezetting van ruimtes. Daardoor wordt er bij ongewenste leef- of werkomstandigheden vaak (te) laat ingegrepen. Er wordt dan weer te veel, dan weer te weinig geventileerd. Beide niet goed, voor covid-19 noch voor duurzaam gebruik van uw gebouw.

Niets doen is geen optie

Maar uw klimaatsysteem vervangen is kostbaar! Bovendien heeft een verbouwing een behoorlijke impact op uw organisatie. Gelukkig zijn signaleringssytemen tegenwoordig voordelig te bekomen, en kunnen zij relatief gemakkelijk op elk klimaatbeheersings-probleem een pleister plakken. CO2-sensor in de klas, rode lamp die aangaat bij te hoge concentratie, en de ramen gaan open bij elke overschrijding.

Pleisters plakken is eigenlijk ook geen optie

Maar is dit de beste oplossing? De druk van overheidsregels op het gebied van veiligheid in – en duurzaamheid van gebouwen neemt hand over hand toe. Eisen die worden gesteld aan rapportages over gebruik en verbruik van uw gebouw worden steeds strenger. Een pleister voor elk probleem betekent op termijn een onontwarbare kluwen van elkaar in de weg zittende ‘oplossingen’.

driehoek imaging versus sensing versus intelligent beheer

Intelligent gebouwbeheer

Wat nu als we de modernste technologie op het gebied van gebouwdossiers combineren met slimme sensoring, data-analyse en geavanceerde visualisatietechnieken? Wat nu als we op basis van deze driehoek één intelligent en integraal systeem maken dat gebruik en verbruik van uw gebouw optimaliseert, zorgt voor continue compliance door het automatisch en tijdig genereren van rapporten en gegevens voor vergunningsaanvragen, en daarbij ook nog kan helpen met het voorspellen van naderend onderhoud? En dat, indien gewenst, zelfs op afstand?

Digital Twins

Een ‘digitale tweeling’ van uw vastgoed

Van steeds meer zaken worden digital twins gemaakt: digitale equivalenten van het fysieke object. Zo ook van gebouwen, en zeker van smart buildings, waarbij alle gegevens van het fysieke gebouw ook bestaan in het digitale model. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor aansturing en bijsturing van gebruik en verbruik, en worden geanalyseerd ten behoeve van managementrapportages, vergunningaanvragen, en preventief (eigenlijk voorspellend) onderhoud.

in-beheer maakt van uw gebouw een digital twin, met als basis een 3D-model van uw vastgoed. Door slimme sensoren te installeren in het fysieke gebouw, ontstaat een datastroom die kan worden gebruikt voor bovenstaande onderwerpen, werkplek-reserveringssystemen, wayfinding applicaties, en meer.

Toekomstmuziek? Toch niet!

Een predictive digital twin waarin sensoren niet alleen aansturen, maar ook voorspellen wanneer het verstandig is om de verwarming te starten (er komt slecht weer aan), de luchtbehandeling te servicen (er is al x uren op maximaal vermogen lucht behandeld), of armaturen in ruimtes a, b en c te vervangen omdat zij het gegarandeerde aantal branduren binnen 10 dagen zullen bereiken. Nu denk je misschien: ja ja, dit is zeker prachtige toekomstmuziek. Maar er zijn al proofs of concept in verschillende gebouwen, zoals The Edge in Amsterdam, of het onlangs gerenoveerde gebouw van de Hotelschool Den Haag. Slimme gebouwen zijn ideaal voor vastgoedbeheerders die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, en zich liever concentreren op hun core business.