Wat weet u van uw gebouw?

Genoeg? Te veel? Nog lang niet genoeg? Complete digitale vastgoeddossiers met alle informatie over gebouwen bestaan natuurlijk al. En de systemen in uw gebouw laten zich inmiddels ook steeds beter uitlezen. Maar is dit tegenwoordig nog afdoende?

Klimaatbeheersing als voorbeeld

Laten we klimaatbeheersing als voorbeeld nemen. Een actueel onderwerp, met de toenemende maatschappelijke zorg over verspreiding van covid-19 en duurzaamheid. In nieuwbouwprojecten worden volledig automatische ventilatiesystemen geïnstalleerd, maar in 90% van de bestaande utiliteitsbouw worden de klimaatinstallaties gestuurd op basis van min of meer statische referentiewaarden. Deze systemen werken dus niet op basis van actueel gemeten waarden zoals CO2 en bezetting van ruimtes. Daardoor wordt er bij ongewenste leef- of werkomstandigheden vaak (te) laat ingegrepen. Er wordt dan weer te veel, dan weer te weinig geventileerd. Beide niet goed, voor covid-19 noch voor duurzaam gebruik van uw gebouw.

Niets doen is geen optie

Maar uw klimaatsysteem vervangen is kostbaar! Bovendien heeft een verbouwing een behoorlijke impact op uw organisatie. Gelukkig zijn signaleringssytemen tegenwoordig voordelig te bekomen, en kunnen zij relatief gemakkelijk op elk klimaatbeheersings-probleem een pleister plakken. CO2-sensor in de klas, rode lamp die aangaat bij te hoge concentratie, en de ramen gaan open bij elke overschrijding.

Pleisters plakken is eigenlijk ook geen optie

Maar is dit de beste oplossing? De druk van overheidsregels op het gebied van veiligheid in – en duurzaamheid van gebouwen neemt hand over hand toe. Eisen die worden gesteld aan rapportages over gebruik en verbruik van uw gebouw worden steeds strenger. Een pleister voor elk probleem betekent op termijn een onontwarbare kluwen van elkaar in de weg zittende ‘oplossingen’.

driehoek imaging versus sensing versus intelligent beheer

Intelligent gebouwbeheer

Wat nu als we de modernste technologie op het gebied van gebouwdossiers combineren met slimme sensoring, data-analyse en geavanceerde visualisatietechnieken? Wat nu als we op basis van deze driehoek één intelligent en integraal systeem maken dat gebruik en verbruik van uw gebouw optimaliseert, zorgt voor continue compliance door het automatisch en tijdig genereren van rapporten en gegevens voor vergunningsaanvragen, en daarbij ook nog kan helpen met het voorspellen van naderend onderhoud? En dat, indien gewenst, zelfs op afstand?